Infographic – สีมีผลหรืออิทธิพลกับผู้บริโภคอย่างไร ?

สีมีผลหรืออิทธิพลกับผู้บริโภคอย่างไร ? ทำไมเราต้องคำนึงถึงการเลือกใช้สีต่างๆใน Logo หรือใน Brand ของเรา ? นั่นก็เพราะว่า 60-80% ของผู้บริโภคนั้นตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆ โดยพิจารณาจากสีใน Logo หรือ Brand นั้นๆด้วยนั่นเอง ทำให้เราจึงต้องใส่ใจในเรื่องของสีเช่นกัน

True Colors for Business

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น